Home Woningen & Huizen • Een vakantiehuis verkopen

Een vakantiehuis verkopen

 - 

Vakantiehuizen zijn een populair gegeven. De laatste tijd winnen ze aan populariteit en tegenwoordig is niet enkel het eigen land een optie. Meer en meer mensen overschrijden de landsgrenzen en zoeken andere oorden op. Denken we bijvoorbeeld maar aan het zonnige Spanje en het veelzijdige Frankrijk. De functie van dergelijk vakantiehuis is dan tweezijdig. In eerste instantie is het de bedoeling om het huisje af en toe zelf te bezoeken en in tweede instantie kan het via een externe verhuurfirma verhuurd worden. Op deze manier worden er ook nog wat inkomsten gegenereerd.In realiteit zijn bepaalde gebieden nu eenmaal meer geliefd bij het publiek dan andere. Zo kan men aan de kust een hoop vakantiehuisjes opmerken en daar veerloopt de aan- en verkoop vlotter dan huisjes ergens in het binnenland.

Vakantiehuis verkopen

Uiteraard kan het voorvallen dat men een vakantiehuis wenst te verkopen. Financiële noden of gewoon andere interesses zijn de voornaamste reden. De prijsbepaling zal grotendeels afhangen van de soort verkoop. Indien het een dringende verkoop is, dan zal zich dit uiten in een iets lagere prijs. Indien de verkoop op zich kan laten wachten, dan is het een goede zaak om niet meteen het onderste uit de kan te halen en kan er gerust worden gewerkt met marges. Grotendeels zal alles afhangen van vraag en aanbod. Indien er een groot aanbod is en een kleine vraag, dan kan een verkoop lang op zich laten wachten.

Verkoop stimuleren

Zoals reeds gemeld zal veel afhangen van de ligging van het vakantiehuis en ook de prijs zal bepalen in welke mate de verkoop vlot verloopt. Uiteraard is het mogelijk om de verkoop te stimuleren. Zelf, handmatig, uw huis op zoekertjessites plaatsen met een goede beschrijving zorgt voor meer potentiële klanten. Wanneer de verkoop toch niet loopt zoals gehoopt, dan kan eventueel een immobiliënkantoor worden ingeschakeld. Deze kunnen dan in hun eigen klantenlijst op zoek gaan naar een eventueel geïnteresseerde koper. Uiteraard is deze service niet gratis.

Een vakantiehuis verkopen kan dus aardig wat tijd in beslag nemen, maar dankzij het volgen van bovenstaande tips is het mogelijk dat er spoedig een verkoop volgt.

Author:blog beheerder