Home Advocatuur & Wetgeving • Ontslagen met een beëindigings- of een vaststellingsovereenkomst?

Ontslagen met een beëindigings- of een vaststellingsovereenkomst?

 - 
ontslag consult

Een contract of overeenkomst wordt gewoonlijk afgesloten om een bepaalde relatie tussen twee partijen te beschrijven. Het gaat er meestal om een relatie te beginnen, in dit geval die van werkgever en werknemer.

Maar er kunnen ook bij ontslag afspraken gemaakt worden.

Ook het beëindigen van een dergelijke relatie kan door middel van een overeenkomst worden geregeld. Een dergelijke overeenkomst wordt wel een beëindigings- of een vaststellingsovereenkomst genoemd.
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een projectcontract kan het nodig zijn bepaalde afspraken te maken.

Een paar voorbeelden van afspraken zijn:

  • De eerste en belangrijkste afspraak is de einddatum van het contract. Na het verlopen van de afgesproken tijd komt de overeenkomst automatisch tot een einde, maar toch zijn er regels die gevolgd moeten worden.
  • Er moet ook bij een tijdelijke overeenkomst een opzegtermijn aangehouden worden, gewoonlijk van twee maanden. De werkgever moet het ontslag op die termijn aanzeggen, anders zal het UWV de uitkering uitstellen met de opzegtermijn.
  • Er kunnen afspraken gemaakt worden over een ontslagvergoeding, onterecht ook wel de gouden handdruk genaamd. De formule die de meeste Nederlandse kantonrechters hanteren, de ABC-formule is een goed voorbeeld om de hoogte van de vergoeding te berekenen.

A. staat voor het aantal gewogen dienstjaren, hoe hoger de leeftijd van de werknemer hoe zwaarder wegen de dienstjaren. Ze tellen zelfs dubbel bij een leeftijd van boven de 55 jaar.

B. staat voor beloning, ofwel het maandelijkse brutoloon, soms vermeerdert met ontvangen vergoedingen, zoals de dertiende maand, ploegen toeslag en dergelijken.

C. staat voor een correctiefactor, waarmee de schuld gewogen wordt. Wie is er meer verantwoordelijk voor het ontslag? Is dat de werkgever, dan is de C- factor hoger. Wanneer daarentegen de werknemer verantwoordelijk is voor het feit dat hij ontslagen werd, dan is de C- factor lager.

Een ontslag waarbij geen schuld of verantwoordelijkheid bepaald kan worden, zoals bij een overeenkomst om een project te volbrengen of een contract voor een bepaalde tijd, staat de C- factor op 1. Gewoonlijk staat de correctiefactor ergens tussen 0, geen vergoeding, bij verwijtbaar gedrag van de werknemer, en 2, een redelijk hoge vergoeding omdat de werkgever mede verantwoordelijk is voor het ontslag.

Waarom is het belangrijk deze afspraken op papier te zetten?

Mondelinge afspraken tussen twee partijen zijn wettelijk gezien net zo bindend als schriftelijk vastgelegde afspraken. Het probleem is echter dat door de natuur van de afspraken, mondeling en tussen twee personen, de afspraken moeilijk aan te tonen zijn.

Ontslagen worden is nooit leuk, ook niet bij een tijdelijk contract of een project-overeenkomst. Het vastleggen van de afspraken over het ontslag zullen die pijn niet verzachten, maar het kan een overgang naar een volgende werkgever wel makkelijker maken. Daarom is het belangrijk, ook als werknemer aan een dergelijke overeenkomst mee te werken.

Een beëindigings- of een vaststellingsovereenkomst kan eenvoudig opgemaakt worden door een Mediator in te schakelen, daarvoor hoeft men niet naar de rechter te gaan.
Kijkt u voor meer informatie of consutl op: http://www.ontslagspecialist.nl/vaststellingsovereenkomst.html

Author:blog beheerder