Home Advocatuur & Wetgeving • Huis Gekocht Met Verborgen Gebreken

Huis Gekocht Met Verborgen Gebreken

 - 

Verborgen gebreken bij de aankoop van een woonhuisverborgen-gebrek-woning

Wat is er nog erger dan wanneer je een huis hebt gekocht en je merkt achteraf dat er gebreken zijn. Deze gebreken kunnen zeer verschillend zijn. Zo kan er, wanneer je even in het huis woont, er een lekkage zijn van het dak. Dat kan al zijn bij de eerste en flinke regenbui. Ook de verwarmingsketel gaat stuk na een hele korte periode dat je het huis hebt betrokken of er ontstaat een flinke scheur in een draagmuur. Dit zijn belangrijke zaken omdat de persoon, van wie je het huis hebt gekocht, dit heeft geweten. Deze zaken zal men bewust vergeten hebben om toch maar het huis te kunnen verkopen. Dat mag natuurlijk niet volgens de wet.

 

Verborgen gebreken

Wat kan je doen als je verborgen gebreken ontdekt wanneer je even in het huis woont. In belangrijke mate is dat afhankelijk van dat wat je met de verkoper hebt afgesproken. Wanneer de verkoper heeft gezegd dat alles in orde is en hij hiervoor heeft getekend dan zal hij aansprakelijk zijn voor de verborgen gebreken. Wanneer je een huis koopt dan moet het ook zodanig zijn dat het voor normaal gebruik bewoonbaar is, dus zonder gebreken. Het dak mag natuurlijk niet lekken en een draagmuur mag geen scheuren bevatten.

 

Onderzoek- en meldingsplicht

Wanneer je een huis koopt dan heb je als koper ook een onderzoek plicht. Op de eerste plaats moet je zelf onderzoeken of het huis gebreken vertoond. Omdat dat vaak niet eenvoudig is kan je bouwkundig rapport laten opstellen door een persoon die daarvoor bevoegd is. Zo’n bouwkundig rapport moet je, als je dat wilt laten opstellen, in overleg doen met de verkoper van het huis. Wanneer er tekortkomingen zijn dan kun je dat meenemen in de onderhandelingen die tijdens de verkoop plaatsvinden. De verkoper heeft de plicht die zaken te melden die als verborgen gebreken bij hem bekend zijn. Zichtbare gebreken of die gebreken die je gemakkelijk zelf had kunnen ontdekken, daar kan je de verkoper niet voor aansprakelijk stellen. Die risico’s zijn voor je zelf. Wanneer je echter gebreken ontdekt dan is het zaak dit snel bij de verkoper te melden. Aan deze eis zal voldaan zijn als binnen twee maanden de gebreken zijn gemeld. Doe dat ook schriftelijk en dan ook nog aangetekend. Dan zal de verkoper nooit kunnen zeggen dat hij er niets van gehoord heeft. Wanneer je aan alle voorwaarden hebt voldaan dan kun je een schadevergoeding eisen.

 

Author:blog beheerder